Деца

Детето не е малък човек който рисува , логиката на детското рисуване е съвсем различна. Детето открива света чрез рисунките и точно това се стремим заедно, тук, в школата да открием света – шарен, разнообразен, като опитваме различни материали и пробваме различни техники. Обучението е свободно и дава простор за индивидуалните способности на всеки.

Деца от 1 до 6 клас