Живопис

Ченини – последовател на великия Джото пише през 13 век в книгата си “Трактат за живописта”: “Знай че е нужно много време за изучаване на живописта. Още в ранно детство трябва да се научиш да рисуваш на дъска. След това ще седиш 6 години в работилницата на майстора си за да научиш: смесване и получаване на боите, обваряване на лепилата,да правиш разните грундове и релефи, да работиш със злато и пр. След това идват нови 6 години, през които ще изучаваш живописното изкуство на дъска платно, стена и др.материал.

НИТО В ДЕЛНИК, НИТО В ПРАЗНИК НЕ ТРЯБВА ДА ПРЕСТАВАШ ДА РИСУВАШ.

Само чрез дълги упражнения ще можеш да развиеш природните си способностии да станеш добър техник. Всички големи майстори са изминали този дълъг и труден път”
За щастие на нас в днешно време са ни спестени много от усилията за изучаване на замесването на бои и грундове, опъване на платна, и какво ли още не. Материали има всякакви, бои също, единствено усилията за изучаване на занаята на живописта не можем да прескочим.

В основата на всяко голямо живописно произведение лежи добре разбран и овладян във всичките му детайли занаят.

Старите майстори построяват картината си съвсем логично. Нищо при тях не е постигнато случайно. През всеки отделен етап картината е едно ясно и завършено цяло, върху което следва друго цяло; така се получава една здрава и хармонично свързана общност.

В миналото когато е била в сила поговорката ” изкуството започва оттам, където свършва занаятът” много от процесите при създаване на картината са били съвсем различни от днешните. Художници като Джото, братята Ван Ейк, Леонардо, Тициан, Рубенс, Рембранд не са само художници, но и учени, философи и най-големите техници на своето време, поради което и техните картини са хармонично съчетание между техническо умение и ясна художествена концепция.

Като разглеждаме картините на старите майстори днес, имаме чувството, че те са завършени, съвършенни, като направени на един дъх. Всъщност и Ян ван Ейк, Тициан , Леонардо, и Рубенс и всички те са замисляли своите картини в най-големи подробности по отношение на изграждането на боята, моделировката на формата чрез боята, изграждането на светлината, уравновесяването на отделните планове чрез студени и топли багри, измененията на линиите и формите в пространството, движението на линиите и формите и какво ли още не.

Направата на една картина е изисквала спокойствие и време; изисквала дълги проучвания на единични фигури и части чрез направа на многобройни скици, етюди, восъчни модели и малки макети.Не се е допускало нищо, което е било получено случайно;нямало е никакви краткотрайнии евтини ефекти. Цялостта и завършеността на картините на старите майстори се дължи още и на обстоятелството, че към всичко това се прибавят фантазия, вдъхновено чувство, изострена чувствителност и ум който е контролирал всичко.

Живопис