Седмокласници

Уроците по рисуване за седмокласници включват различни задачи в зависимост от училището, за което се кандидатства.

НАТЮРМОРТ – изобразяване на обемни тела /предмети/ по натура с черен материал /молив, креда, туш и др./ – размер 35/50 см. за четири астрономически часа.

ФИГУРАЛНА КОМПОЗИЦИЯ – изобразяване на човешки фигури по поставена тема-размери 35/50 см. с материали по желание за четири астрономически часа.

ДЕКОРАТИВНА КОМПОЗИЦИЯ – създаване на проект за десен и др. с цветни материали в зададен формат за четири астрономически часа.

Курсовете за седмокласници се провеждат през седмицата или в събота и неделя, като времето се определя така, че да е удобно за всички. Групите са малки – до 5-6 ученика. Времетраене на курса -4 астрономически часа.

Подходът към всеки ученик е индивидуален. Към всеки етап на работа ученикът получава и теоритична подготовка.Предлагаме и подготовка за матура по изобразително изкуство и изучаване на история на изкуството.

Редовното посещение гарантира бърз и методичен напредък в овладяването законите на изобразителното изкуство. Обучението е в група и всяко отсъствие води до определени пропуски, които след това трябва да се наваксват.
Домашните не са много, но са важни за овладяване на техниката и развиване на въображението.

Живопис

» Виж Всички

Графика

» Виж Всички

Цветна Задача

» Виж Всички

Приложно изкуство

» Виж Всички