Уроци по рисуване на Надя

“Доколко ще станете художници, това ще покаже вашият талант и вашето трудолюбие, но личности трябва да станете. Бъдете личности, това ще ви каже как да употребите рисунката” Илия Бешков

В изкуството, повече отколкото навсякъде другаде, е необходимо продължително и точно възпитание, за да се роди онова, което е наистина лично и неповторимо. От родителското:”Детето непрекъснато рисува” до “Виж там дали ще стане нещо” има едно осъзнаване на истината, че насоченото възпитание на желанието и таланта е правилния път за развитие. Т.е. необходимо е обучение – целенасочено и разностранно. Обучение преди всичко обърнато към това да виждаме, да усещаме, да сме вътре в нещата. Рисуващия човек – малък или голям е вече друго качество човек. Той вижда по обикновения начин, но и повече, различно, чувства повече и различно, участва в света повече и различно и не само това, в състояние е да разкрие магията и на другите – тези, които ще видят нарисуваното.

Рисуването е преживяване, съчетаващо емоции и продължително трупан опит, експерименти и пак опит, осъзната потребност да кажеш нещо на света или просто да откриеш за себе си различен свят.

Живопис

» Виж Всички

Графика

» Виж Всички

Цветна Задача

» Виж Всички

Приложно изкуство

» Виж Всички